Hvad er Team Dialyse

tekst   billede

Team Dialyse er et cykelhold af dialysepatienter på dialyseafdelingen på Regions Hospitalet Nordjylland, Hjørring.

Team Dialyse træner til at cykle til Paris med Team Hjørring i sommeren 2017.

Dialyse er en behandling til personer med alvorligt kronisk nyresvigt og foregår på en dialyseafdeling ved at patienten tilkobles en dialysemaskine der renser blodet. Behandlingen foretages 3-4 gange om ugen og varer op mod 4 timer samt tid til transport mv., dvs. op til 24 timer om ugen, de mange timer er ofte en udfordring for patienterne, idet man er lænket til sengen. Der er derfor et stort behov for adspredelse og beskæftigelse i de mange timer behandlingen omfatter.

Afdelingen i Hjørring Afdelingen råder udelukkende over forældede analoge TV apparater der kun kan vise et lille antal analoge TV programmer. Der er ikke mulighed for film og musik-streaming og der har indtil for 2 måneder siden heller ikke været tilbud om motion under behandlingen.

Den gavnlige effekt at motionen er indiskutabel og dokumenteret i forsøg på andre dialyseafdelinger, men den positive betydning har alligevel overrasket både patienter og personalet på afdelingen.

På denne baggrund har støttegruppen udviklet et projekt der tilstræber at øge livskvalitet og både fysisk og psykisk velvære hos de mange dialysepatienter på afdelingen.

Bedre livskvalitet og velvære gennem motion og adspredelse under dialysen

Vi har på baggrund af allerede indhøstede erfaringer fra andre dialyseafdelinger igangsat et motionsprojekt hvor dialysepatienter tilbydes træning på sengecykler under dialysen. Motivation og fastholdelse er vigtig hvis motion skal bibringe de ønskede resultater. Vi vurderer at etablering af et digitalt univers med adgang til cykelsimulator på internettet, samt mulighed for at se film, og høre musik og lydbøger, i væsentlig grad vil øge sundhed og livskvalitet for dialysepatienter under behandlingen.

Vi anser det lige så vigtigt at også personer, der ikke magter at motionere, får et optimalt tilbud om adspredelse under behandlingen.

For yderligere information kontakt os her